สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การใช้กรวดซีเมนต์ฝุ่นหินและขยะเผา