สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องผลิตทรายขนาดกลางที่ใช้แล้ว