สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มาตรฐานคุณภาพชีวมวลเตาเผาแกลบสำหรับหม้อไอน้ำ