สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลิตภัณฑ์ลอยเซลล์สำหรับขาย