สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริการทางเทคนิคหม้อไอน้ำในอุดมคติ