สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาการก่อสร้างสถานีบดขยะมือถือครั้งที่