สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซื้อเครื่องทำบล็อกในแคนาดา