สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีค้อนและเม็ดทำให้เครื่อง