สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฐานข้อมูลเหมืองแร่และบดสำหรับเครื่องจักรพร้อมซอฟต์แวร์