สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฤดูร้อนสำหรับแร่เฟลด์สปาร์ในตาข่าย