สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รัฐบาลคาร์นาตังต้องขออนุญาตจัดตั้งหน่วยผลิตทรายเทียม