สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำแนกหน้าจอวิศวกรรมออนไลน์