สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การคำนวณเวลารอบของเครื่องที่ไม่อยู่ตรงกลาง