สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการดำเนินงานโรงงานหินทรายเป็นอย่างไร