สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดเล็กแผนธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ