สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เรย์มอนด์ลูกกลิ้งบดผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อินเดีย