สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แซมเบียและเครื่องจักรที่ใช้ในบริษัทเหมืองแร่