สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การออกแบบสำเร็จการศึกษาของลูกตุ้มบดผสม