สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการปรับปรุงการทำเหมืองแร่บด