สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรวยไฮดรอลิกที่ผ่านการรับรอง