สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานกระบวนการผลิตแร่เหล็ก