สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินกรามบดประสิทธิภาพสูงขายดีที่สุดในตลาดเยอรมัน