สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินอิหร่านหินเปอร์เซียหินเทรเวอร์ทีน