สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดเมืองอุปกรณ์ที่มี