สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เคนยาโรงสีลูกเล็กสำหรับการขาย