สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้