สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปากกาโมลด์ปากกาซัพพลายเออร์ผู้ผลิตและส่งออก