สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรามที่ใช้ในโรงงานบดปูนซีเมนต์