สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ก่อสร้างออกแบบเขื่อนทรายเพื่อการประปาฟรี