สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องระเบิดรุ่นและตัวอย่าง