สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้นแบบโรงงานผลิตจีน