สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฝุ่นหินสามารถแทนที่ทรายในส่วนผสมของซีเมนต์