สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงหม้อไอน้ำแนวนอน