สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองโดโลไมต์