สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาของอุปกรณ์แต่งตัวแร่บดกรามราคาเท่าไหร่