สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณภาพที่ดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุดโรงงานลูกบอลโรงงานลูกบอลราคาโรงงาน