สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การบำรุงรักษากรวยบดชิ้นส่วนตารางทุกวัน