สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โต้กลับหักสถานีย่อยมือถือ