สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฉันต้องซื้อเครื่องขุดทองสวีเดน