สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มาตรฐานออสเตรเลียสำหรับการทำเหมืองเครื่องป้อนแบบสั่น