สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทำในประเทศจีนไม้ยิงหม้อไอน้ำ