สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอบดแร่เหล็กโรงไฟฟ้าถ่านหิน