สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์โรงงานม้วนแนวตั้งในแอลจีเรีย