สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แอมป์บดหินปูนที่ขุดเหมืองหินปูน