สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินทรายเป็นทรายประดิษฐ์ได้หรือไม่