สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความสำคัญของโรงงานปูนซีเมนต์ในโรงงานปูนซีเมนต์