สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกำจัดฝุ่นความหนาแน่นสูง