สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์เหมืองหินที่ถูกทิ้งร้างเพื่อขายสหรัฐอเมริกา