สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ