สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเพิ่มประสิทธิภาพของซิงค์ออกไซด์